Midweek Programmering

In alle midweken tussen na de zomervakantie is er programmering op BuitenLand voor wie tijd en ruimte wil maken voor zichzelf. 

Je kan gewoon een kampeerplek of belltent boeken en je inschrijven voor de losse programmaonderdelen. 

Alle informatie vind je hier:
Midweekprogrammering